Teknikinformation

VARFÖR ANVÄNDA BRA TEKNIKINFORMATION?

Ett företag stärker sin marknad genom dokumentation. Om en kund står mellan två likvärdiga produkter, faller valet på den med högkvalitativ dokumentation. Av oss får ni hjälp med att ta fram målgruppsanpassad information, oavsett om ni behöver instruktionsböcker, reservdelskataloger, utbildningsmaterial eller personaltidningar så har vi kunniga informatörer.

TEKNIKINFORMATIONENS UPPBYGGNAD

Dokumentationen ska vara informativ, välstrukturerad och riktad mot behovet hos en specifik målgrupp. Dokumentationen ska stämma överens med företagets verksamhet och bör publiceras i ett media som målgruppen föredrar. Vi hjälper ert företag med såväl hela som delar av ett dokumentationsarbete. Genomtänkt och bra information underlättar för ert företag både juridiskt och ekonomiskt, lyckas man som företag nå ut till sin målgrupp med rätt budskap förebyggs onödiga kostnader, för till exempel garanti, driftavbrott, support.

ANALYS

Även om man har en skicklig informationsavdelning, är det nödvändigt att med jämna mellanrum få sitt material översett av utomstående personer. Vi genomför analyser av befintligt informationsmaterial, vilket resulterar i skriftliga rekommendationer samt en prototyp baserad just på dessa rekommendationer.

PRESENTATIONER

En av våra specialiteter är presentationer med hjälp av Microsoft PowerPoint eller Adobe Macromedia. Presentationsmall både vad gäller profil och funktionalitet och presentationer för speciella ändamål med bilder, diagram, text etc. Till exempel en presentation av organisationen eller en presentation för en viss produkt.

Utbildning i presentationsteknik och hur man arbetar med projektor.