Affärsplaner

Vi erbjuder stor erfarenhet av företagsetableringar. Vi upprättar affärsplaner inför kommande nyetablering, finansiell utveckling, företagsstöd etc.

Vi har stor kompetens kring miljömässiga, sociala, psykologiska och pedagogiska effekter av företagsetableringar i sig, samt har vi stor insikt i de personliga mekanismerna kring företagsetableringar, som personlig risk, psykosociala perspektiv, familjebelastningar etc.

Vi behärskar obeståndssituationer och har god inblick i hur det är då företag inte går bra och behöver saneras eller tillrättaläggas inför konkurs. Vi hjälper till med förhandlingar med banker, leasingbolag och allmänna fordringsägare.

Vi hjälper till med finansieringsprocesser, värdering av företag och partnerskap, aktieägaravtal m.m. enklare juridiska spörsmål.

Vi kan sköta din korrespondens, din bokföring, fakturor, reskontra, skattedeklarationer och dina bokslut med deklarationer.

Vår idé är humana priser och en säker konfidentiell behandling.