KPO

Knowledge Process Outsourcing (KPO), kan man förenklat uttrycka som ett utredningsföretag med olika kompetenser. Vi gör analyser och vi tillför kunskap. Typexempel ar då vi gör kortfattade presentationer till er personal, då de skall agera inom ett för dem relativt okänt område och behöver frontkunskap i bagaget.