Välkommen till Evello

Vi erbjuder stor erfarenhet av företagsetableringar. Vi upprättar affärsplaner inför kommande nyetablering, finansiell utveckling, företagsstöd etc.

Vi hjälper er med Knowledge Process Outsorcing (KPO) för bade internt och externt behov.

Vi kan även hjälpa er att producera teknikinformation på ett enkelt och effektivt sätt. Vårt focus ligger på information av teknisk karaktär som skapar en informationslänk till användaren av era produkter. Typ exempel är; Handböcker, installationsanvisningar, manualer, tekniska specifikationer och kataloger.